Mis on ametiühing?

Ametiühing on töötajate organisatsioon kes vahendab töötajate soove ja nägemust töökeskkonna ja organisatsiooni tervikuna paremaks muutmiseks. Võimaldab liikmetel teha koostööd ja luua ühtekuuluvustunnet töökohas. Eesmärgiks on kõigi osapoolte rahulolu ja dialoog. Ametiühing seisab oma liikmete ja ka kõigi teiste töötajate heaolu ja õiguste eest, nii kollektiivi kui personaalsel tasandil, sest töötaja on töösuhtes nõrgemaks osapooleks.
Ametiühingu liige on töötaja, kes tunneb uhkust oma eriala ja töökoha üle ning tahab kaasa aidata selle arengule. KETA ametiühingu liikmemaks on 1% brutopalgast (palk enne maksude mahaarvamist).