Meist

Keila Tööstusküla Ametiühing, lühendatud KETA, loodi 1.oktoobril 2004 aastal. Keila Tööstusküla Ametiühingusse kuuluvad erinevate ettevõtete töötajad. Keila Tööstusküla Ametiühing on Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidu liige.

Keila Tööstusküla Ametiühingul on 3 liikmeline juhatus, kes esindab ametiühingut igapäevastes tegemistes. 6 liikmeline volikogu kontrollib ja jagab ülesandeid.

KETA erinevate ettevõtete töötajad on valinud end esindama ametiühingu usaldusisikud, kes on valitud ettevõtte ametiühingus ja esindavad ettevõtet KETA volikogus. Volitatud esindajad on sõlminud neli kollektiivlepingut: AS Harju Elekter, AS HE Elektrotehnika, AS Teletehnika ja Prysmian Group Baltics.

Eesti kapitaliga ettevõtteid on neli: AS Harju Elekter, HE Elektrotehnika, HE Teletehnika, AS Entek.

Väliskapitaliga on kolm ettevõtet: Prysmian Group Baltics, AS Glamox HE ja AS Saajos