Meist

Keila Tööstusküla Ametiühing, lühendatud KETA, loodi 1.oktoobril 2004 aastal. kuhu kuuluvad erinevate ettevõtete ametiühingu osakonnad.

Keila Tööstusküla Ametiühingul on 3 liikmeline juhatus, kes esindab ametiühingut igapäevastes tegemistes ja volikogu kontrollib ja jagab ülesandeid.

KETA ametiühingu osakonnad on end esindama valinud usaldusisikud, kes esindavad ettevõtte ametiühingu liikmeid KETA volikogus.

Keila Tööstusküla Ametiühing ja sinna kuuluvad KETA ametiühingu osakonnad on Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidu liikmed.