Kui soovid...

Saada väärikat palka...
Häid töötingimusi...
Teada oma õigusi...
Tunda end hinnatuna...
Tõsta oma professionaalsust...
Peale tööd hästi puhata...
Ühiselt seista oma huvide eest töökohal...
Ära ole oma probleemidega üksi!
Astu ametiühingusse!